Savvaļas pasaules kolekcija

Gleznas ir veltītas dabas skaistumam dzīvnieku valstībā.
Savvaļas dzīvnieku pasaule ietver milzīgu skaitu sugu, kas dzīvo dažādās mūsu planētas ekosistēmās, sākot no tropu mežiem un savannām līdz polārajam ledus un dziļajiem okeāniem. Šiem dzīvniekiem ir svarīga loma ekosistēmās, kurās tie dzīvo. Tie ir iesaistīti uztura ciklos, sēklu izplatīšanā, augu apputeksnēšanā un ietekmē citus vides aspektus. Daži no šiem dzīvniekiem ir galvenās sugas, kuru trūkums var būtiski ietekmēt ekosistēmu.

Tomēr šobrīd daudzām savvaļas dzīvnieku sugām draud izmiršana dažādu faktoru dēļ, tostarp to dabiskās dzīvotnes zaudēšana, klimata pārmaiņas, nelegāla savvaļas dzīvnieku tirdzniecība, vides piesārņojums un citas cilvēka darbības. Tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt un aizsargāt šos dzīvniekus un to dzīvotnes, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un līdzsvaru ekosistēmās.
Iegūt e-katalogu