Kolekcija "Dievišķā atklāsme"

Ikonas ir svēto attēli, kas tiek izmantoti pareizticīgo reliģijā. Viņiem ir svarīga loma pareizticīgo kristiešu reliģiskajā dzīvē un tiek uzskatīti par svētiem priekšmetiem. Ikonas kalpo kā lūgšanas un godināšanas objekti un tiek uzskatītas par saikni starp ticīgo un svēto.
Pareizticīgajā reliģijā ikonām ir dziļa simboliska nozīme. Tie nav tikai svēto tēli, bet arī pauž teoloģiskas idejas. Ikonas palīdz ticīgajiem izprast teoloģiskās patiesības un iegūt garīgo labklājību.
Ikonām ir arī liela nozīme kultūrā un mākslā. Daudzi no tiem ir mākslas darbi un tiem ir liela mākslinieciskā vērtība. Kristīgajā mākslā ikonas bija nozīmīgs vizuālās mākslas žanrs, tās palīdzēja saglabāt un nodot tālāk pareizticības kultūras mantojumu.
Tomēr ir vērts atzīmēt, ka ikonas nav vienīgais veids, kā parādīt reliģiozitāti pareizticīgo reliģijā. Liela nozīme ir arī svēto tekstu lasīšanai, grēksūdzei, komūnijai un citām reliģiskām praksēm.
Iegūt e-katalogu